MINI CLUB ASIA GARDENS

PARA MAÑANA/FOR TOMORROW

HORARIO/TIME MAÑANA/TOMORROW
10:00 - 13:00 Juegos Piratas / Pirate Games
13:00 - 14:00 Mini Almuerzo / Mini Lunch
16:00 - 20:00 Manualidades Piratas / Pirates Workshop